Sorggrupper.no

Oslo kommune

Tilbud i Oslo kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.

 • Den norske kirke Groruddalen

  Den som sørger, opplever ofte at en kan bli alene med sin sorg. Det å kunne snakke med noen kan bli en viktig støtte på veien. Bor du i Groruddalen? Den norske kirke i Groruddalen tilbyr åpne lunsjsamlinger for etterlatte i høstsemesteret og sorggruppe i vårsemesteret, hvor man kan snakke med andre som har mistet noen. Det er også mulig å ta en prat med en diakon som har kompetanse i sorgstøttearbeid, for å ha samtaler om sorgen. Det koster ikke noe og alt er konfidensielt. Diakoner jobber i Høybråten, Fossum og Stovner menighet, Tonsen menighet, Grorud menighet, Østre Aker og Haugerud menighet og Ellingsrud og Furuset menighet. Ta gjerne kontakt om du er interessert eller ønsker å vite mer.

  Sted: En av kirkene i Den norske kirke i Groruddalen Oslo

  Telefon: 40 81 40 32

  E-post: sf633@kirken.no

 • Fransiskushjelpen

  Sorggrupper for eldre (over 60, pensjonister) som har mistet ektefelle, kjæreste, partner, samboer ved naturlig død. Gruppene tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeledere. Møter hos Fransiskushjelpen hver 3. uke.

  Sted: Fransiskushjelpen

  Telefon:

  E-post: sorg@fransiskus.no

 • Fransiskushjelpen

  Sorggrupper for foreldre som har mistet barn. Ulike grupper for tap i sykdom, ved selvmord eller i rusrelaterte dødsfall. Gruppene tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeledere. Møter hos Fransiskushjelpen hver 3. uke.

  Sted: Fransiskushjelpen

  Telefon:

  E-post: sorg@fransiskus.no

 • Fransiskushjelpen

  Sorggrupper for etterlatte ved selvmord - ved tap av foreldre, søsken, ektefeller eller andre nære. Gruppene tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeledere. Møter hos Fransiskushjelpen hver 3. uke.

  Sted: Fransiskushjelpen

  Telefon:

  E-post: sorg@fransiskus.no

 • Fransiskushjelpen

  Sorggrupper for voksne som har mistet foreldre eller søsken. Gruppene tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeledere. Møter hos Fransiskushjelpen hver 3. uke.

  Sted: Fransiskushjelpen

  Telefon:

  E-post: sorg@fransiskus.no

 • Fransiskushjelpen

  Sorggrupper for voksne i alder 20-40 og 40-65 for dem som har mistet kjæreste, partner, samboer eller ektefelle ved naturlig død. Gruppene tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeledere. Møter hos Fransiskushjelpen hver 3. uke.

  Sted: Fransiskushjelpen

  Telefon:

  E-post: sorg@fransiskus.no

 • Fransiskushjelpen

  Sorggrupper for foreldre som har mistet (voksne) barn med rusproblemer. Gruppen tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeledere. Møter hos Fransiskushjelpen etter arbeidstid hver tredje uke.

  Sted: Fransiskushjelpen

  Telefon:

  E-post: sorg@fransiskus.no

 • Fransiskushjelpen

  Sorggrupper for yngre (18-30) som mistet foreldre eller søsken. Gruppen tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeledere. Møter hos Fransiskushjelpen hver tredje uke.

  Sted: Fransiskushjelpen

  Telefon:

  E-post: sorg@fransiskus.no

 • Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

  Sorggruppe for foreldre som har mistet barn. Flere grupper pågår og nye startes ved bov. Dersom du ønsker å delta i gruppe, ta kontakt på post@lub.no

  Sted: Majorstua, LUBs lokaler

  Telefon: 22 54 52 00

  E-post: post@lub.no

 • Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

  Sorggrupper for foreldre som har mistet barn. Flere grupper pågår. Oppstart av ny gruppe ved behov. Det er også mulig å delta i digitale sorggrupper (se lub.no). Påmelding til post@lub.no. Sted: LUBs lokaler på Majorstua. Mer info på lub.no/fylkeslag/oslo-og-akershusr

  Sted: LUBs lokaler på Majorstua

  Telefon: 22 54 52 00

  E-post: post@lubl.com

 • Nordstrand og Ljan menigheter

  Sorggruppe på dagtid for mennesker som har mistet kjæreste, ektefelle, samboer eller partner. Tilbudet ledes av en psykiatrisk sykepleier og en diakon. Gruppen samles hver fjerde tirsdag fra kl. 11:30 - 13. Ny oppstart 1.september 2015.

  Sted: Nordstrand menighetssenter

  Telefon: 468 468 78/ 23 62 98 08

  E-post: io348@kirken.no

 • Sorgstøttetilbudet for barn og unge

  Tilbud til barn og unge etter dødsfall av familie/venn etter sykdom og brå dødsfall. Vi tilbyr familiesamtaler,individuelle samtaler,aldersinndelt gruppetilbud for barn og unge (3-18 år) samt foreldregruppe med fokus på ivaretagelse av barna.

  Sted: Ullevål sykehus,oslo

  Telefon: 47641585

  E-post: sorgstotte@ulleval.no

 • Studentprestene i Oslo

  Studentprestene i Oslo driver livssynsåpne sorggrupper for studenter i Oslo-området. Gruppene møtes på Universitetet i Oslo på Blindern, OsloMet eller BI Nydalen. Tilbudet er gratis og faglig ledet grupper med ansatte med videreutdanning innen samtale og familieterapi/gestaltterapi eller tilsvarende. Sorggruppene til studentprestene er kontinuerlige og opptak skjer fortløpende.

  Sted: Blindern, Pilestredet og Nydalen

  Telefon: 93 03 26 28

  E-post: studentprest@oslomet.no

 • Tilliten Beate Gundersen

  Sorggstøtte. Grupper og enesamtaler for voksne som har mistet livspartner, foreldre, søsken eller andre nærstående. Pårørendegrupper for voksne som står i nær relasjon til noen de er glade i som sliter med rus. Grupper for de som bærer på «sorgen ingen sender blomster til», som ved samlivsbrudd, livsendringer, tap av helse, arbeid mm.. Mer info. på hjemmeside. Kontakt Beate Gundersen tlf. 416 55 550, post@tilliten.no. Nye grupper starter opp fortløpende.. Kort ventetid.

  Sted: Oslo

  Telefon: 416 55 550

  E-post: post@tilliten.no

 • Tilliten Beate Gundersen

  Sorggstøtte. Grupper og enesamtaler for voksne som har mistet livspartner, foreldre, søsken eller andre nærstående. Pårørendegrupper for voksne som står i nær relasjon til noen de er glade i som sliter med rus. Grupper for de som bærer på «sorgen ingen sender blomster til», som ved samlivsbrudd, livsendringer, tap av helse, arbeid mm.. Mer info. på hjemmeside. Kontakt Beate Gundersen tlf. 416 55 550, post@tilliten.no. Nye grupper starter opp fortløpende.. Kort ventetid.

  Sted: Nesodden

  Telefon: 416 55 550

  E-post: post@tilliten.no

 • UNG SORG - Temakvelder

  Er du mellom 16-20 år og ønsker å møte andre som også har mistet noen de er glad i? - Er du glad/ikke glad i å snakke om sorg - alle er velkommen! På UNGSORG temakvelder hver første onsdag i måneden. Vi møtes i Sub kafe like ved Spikersuppa. Vi har panelsamtaler/filmvisninger/aktiviteter/kafébord-samtaler med ulike tema. Det er kafe og vafler hver gang. Tilbudet er gratis og drives av gatediakon for ungdom og diakon i Østre Aker og Haugerud i Den Norske kirke. Samt en ressursgruppe bestående av ungdommer og fagfolk. Dette er livssynsåpent! Følg med på Instagram: @gateprest_gatediakon og på Facebook: UngSorg Oslo.

  Sted: Sub Scene

  Telefon: 48035254

  E-post: Gatediakon.oslo@kirken.no

 • UngSorg Oslo / Den Norske kirke

  Temakveld for ungdom om Sorg. Er du mellom 16-20 år og ønsker å møte andre som også har mistet noen de er glad i? Liker du/liker du ikke å snakke om sorg? Du er velkommen! Temakveld om sorg arrangeres hver første onsdag i måneden kl. 18.00-20.00. Vi har panelsamtale/ filmvisning / aktiviteter/ kafébord-samtale med ulike tema om sorg for ungdom. Vi skal lære mer om sorg, være nysgjerrige på det, snakke med og lære av hverandre. Det arrangeres av Gatediakon for ungdom og diakon i Østre Aker og Haugerud. Sammen med en ressursgruppe bestående av ungdom og fagfolk får vi satt sammen gode kvelder med lav terskel. Det er lov å ta med seg venner!

  Sted: Sub Scene

  Telefon: 48035254

  E-post: Gatediakon.oslo@kirken.no

 • UngSorg Oslo / Den Norske kirke

  Temakveld for ungdom om Sorg. Er du mellom 16-20 år og ønsker å møte andre som også har mistet noen de er glad i? Liker du/liker du ikke å snakke om sorg? Du er velkommen! Temakveld om sorg arrangeres hver første onsdag i måneden kl. 18.00-20.00. Vi har panelsamtale/ filmvisning / aktiviteter/ kafébord-samtale med ulike tema om sorg for ungdom. Vi skal lære mer om sorg, være nysgjerrige på det, snakke med og lære av hverandre. Det arrangeres av Gatediakon for ungdom og diakon i Østre Aker og Haugerud. Sammen med en ressursgruppe bestående av ungdom og fagfolk får vi satt sammen gode kvelder med lav terskel. Det er lov å ta med seg venner!

  Sted: Sub Scene

  Telefon: 48035254

  E-post: Gatediakon.oslo@kirken.no

 • Vestre Aker - Den norske kirke

  Sorggrupper - Vestre Aker prosti starter hver høst opp nye sorggrupper for voksne som har mistet partner. Når en som står oss nær dør, kjenner vi sorgen ramme livene våre. Hvordan den oppleves er ulikt fra person til person. I sorggruppen er det rom for å dele erfaringer om sorgen med hverandre. Les mer på nettsidene våre. Samarbeid på tvers av menighetene Ullern, Voksen, Grefsen, Norberg, Skøyen, Røa og Ris.

  Sted: Ullern og Nordberg

  Telefon: 468 62 174

  E-post: gh697@kirken.no

 • Vestre Aker - Den norske kirke

  Åpen sorggruppe - for voksne som har mistet partner/ektefelle/foreldre, evt. søsken ved død. Denne sorggruppen er et løpende tilbud for voksne som har mistet partner/ektefelle, foreldre eller søsken. Den holdes én gang i måneden, kl.17-18.30 i Skøyen kirke. Drop-in.

  Sted: Skøyen kirke

  Telefon: 468 62 174

  E-post: gh697@kirken.no

 • Vestre Aker - Den norske kirke

  Åpen sorggruppe - for voksne som har mistet partner/ektefelle/foreldre, evt. søsken ved død. Denne sorggruppen er et løpende tilbud for voksne som har mistet partner/ektefelle, foreldre eller søsken. Den holdes én gang i måneden, kl.17-18.30 i Skøyen kirke. Drop-in.

  Sted: Skøyen kirke

  Telefon: 468 62 174

  E-post: gh697@kirken.no

 • Yoga for deg som har mistet barn

  10 ukers kurs som passer for alle som har mistet et barn. Kurset passer for deg som mistet nylig eller for mange år siden, om du mistet barnet ditt i magen eller et større barn som fikk leve en stund. Den fysiske yogaen blir tilrettelagt gruppen og den passer for alle. Starter mandag 19 september på Zanti. Bindene påmelding via hege@utpust.no innen 10 august.

  Sted: Bislett, Oslo

  Telefon: 40850014

  E-post: hege@utpust.no