Sorggrupper.no

Oslo kommune

Tilbud i Oslo kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.

 • Den norske kirke, Søndre Aker prosti

  Åpen sorggruppe - drop in som samles en gang i måneden. Vi spiser en lunsj sammen og har samtale rundt sorg og savn og veien videre.

  Sted: Nordstrand menighetsssenter

  Telefon: 46846878

  E-post: io348@kirken.no

 • Fransiskushjelpen

  Sorggrupper for foreldre som har mistet barn. Ulike grupper for tap i sykdom, ved selvmord eller i rusrelaterte dødsfall. Gruppene tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeledere med egn sorgerfaring eller fagkunnskap. Møter hos Fransiskushjelpen hver 3. uke etter arbeid. Kontakt koordinator Marianne Sandsdalen.

  Sted: Kontor Sorgtjenesten:

  Telefon: 40448905

  E-post: sorg@fransiskus.no

 • Fransiskushjelpen

  Sorggrupper for voksne som har mistet foreldre eller søsken. Gruppene tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeledere med egn sorgerfaring eller fagkunnskap. Møter hos Fransiskushjelpen hver 3. uke etter arbeid. Kontakt koordinator Marianne Sandsdalen.

  Sted: Kontor Sorgtjenesten:

  Telefon: 40448905

  E-post: sorg@fransiskus.no

 • Fransiskushjelpen

  Sorggrupper for voksne i alder 20-40 og 40-65 for dem som har mistet kjæreste, partner, samboer eller ektefelle ved naturlig død.Gruppene tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeledere med egn sorgerfaring eller fagkunnskap. Møter hos Fransiskushjelpen hver 3. uke etter arbeid. Kontakt koordinator Marianne Sandsdalen.

  Sted: Kontor Sorgtjenesten:

  Telefon: 40448905

  E-post: sorg@fransiskus.no

 • Fransiskushjelpen

  Sorggrupper for etterlatte ved selvmord - ved tap av foreldre, søsken, ektefeller eller andre nære. Gruppene tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeledere med egen sorgerfaring eller fagkunnskap. Møter hos Fransiskushjelpen hver 3. uke etter arbeid. Kontakt koordinator Marianne Sandsdalen.

  Sted: Kontor Sorgtjenesten:

  Telefon: 40448905

  E-post: sorg@fransiskus.no

 • Fransiskushjelpen

  Sorggrupper for eldre (over 60, pensjonister) som har mistet ektefelle, kjæreste, partner, samboer ved naturlig død. Gruppene tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeledere med egn sorgerfaring eller fagkunnskap. Møter hos Fransiskushjelpen hver 3. uke etter arbeid. Kontakt koordinator Marianne Sandsdalen.

  Sted: Kontor Sorgtjenesten:

  Telefon: 40448905

  E-post: sorg@fransiskus.no

 • Fransiskushjelpen

  Sorggrupper for foreldre som har mistet (voksne) barn med rusproblemer. Gruppen tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeledere som selv har erfaring med sorg etter barn med rusproblemer. Møter hos Fransiskushjelpen etter arbeidstid hver tredje uke. Kontakt koordinator Marianne Sandsdalen.

  Sted: Kontor Sorgtjenesten:

  Telefon: 40448905

  E-post: sorg@fransiskus.no

 • Fransiskushjelpen

  Sorggrupper for yngre (18-30) som mistet foreldre eller søsken. Gruppen tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeleder som selv har erfaring med sorg eller fagkunnskap. Møter hos Fransiskushjelpen hver tredje uke 18-20. Kontakt koordinator Marianne Sandsdalen.

  Sted: Kontor Sorgtjenesten:

  Telefon: 40448905

  E-post: sorg@fransiskus.no

 • Høybråten menighet

  Vi inviterer deg som har mistet en av dine kjære til sorggruppe med oppstart 15. oktober kl. 17.00-18.30. Det blir ca 6 samlinger. Dette er et fellesprosjekt mellom Ellingsrud, Fossum, Furuset, Haugerud, Høybråten og Stovner menigheter. Denne gruppen blir ledet av diakonen i Furuset menighet og diakonen i Høybråten menighet. Ta gjerne kontkat for spørsmål. påmelding innen 3. oktober.

  Sted: Høybråten kirkes menighetshus

  Telefon: 23629680

  E-post: karen.elisabeth.dahl@oslo.kirken.no

 • Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

  Sorggruppe for foreldre som har mistet barn. Flere grupper pågår. Dersom du ønsker å delta i gruppe, ta kontakt på post@lub.no

  Sted: Majorstua, LUBs lokaler

  Telefon: 22 54 52 00

  E-post: post@lub.no

 • Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

  Sorggruppe for foreldre som har mistet barn Oppstart august 2019. Påmelding til post@lub.no. Sted: LUBs lokaler på Majorstua. Mer info på lub.no/fylkeslag/oslo-og-akershus

  Sted: LUBs lokaler på Majorstua

  Telefon: 22 54 52 00

  E-post: post@lubl.com

 • MØTEPLASSEN - UNG i SORG

  For unge i alderen 13-20 år som har mistet noen av sine nærmeste eller som er pårørende til noen som er alvorlig syk. På Møteplassen prater vi sammen, spiser sammen og finner på ting sammen. Noen ganger får vi gjester på besøk som tar opp temaer som gruppa ønsker å snakke om. Du er med på å bestemme hva vi skal gjøre. Vi møtes ca en gang i måneden 16-1800, fortiden på torsdager. Møteplassen er gratis og drives av 13-20, og gateprest- og gatediakon for ungdom. Dette er en livssynsåpen gruppe.

  Sted: Vi samles i Krypten (kjelleren) i Oslo Domkirke

  Telefon: 40814012

  E-post: marit@13-20.no

 • Nordstrand og Ljan menigheter

  Sorggruppe på dagtid for mennesker som har mistet kjæreste, ektefelle, samboer eller partner. Tilbudet ledes av en psykiatrisk sykepleier og en diakon. Gruppen samles hver fjerde tirsdag fra kl. 11:30 - 13. Ny oppstart 1.september 2015.

  Sted: Nordstrand menighetssenter

  Telefon: 468 468 78/ 23 62 98 08

  E-post: io348@kirken.no

 • Sorgstøttetilbudet for barn og unge

  Tilbud til barn og unge etter dødsfall av familie/venn etter sykdom og brå dødsfall. Vi tilbyr familiesamtaler,individuelle samtaler,aldersinndelt gruppetilbud for barn og unge (3-18 år) samt foreldregruppe med fokus på ivaretagelse av barna.

  Sted: Ullevål sykehus,oslo

  Telefon: 23015389

  E-post: sorgstotte@ulleval.no

 • Studentprestene i Oslo

  Studentprestene i Oslo driver livssynsåpne sorggrupper for studenter og ung voksne i Oslo-området. Gruppene møtes på Universitetet i Oslo på Blindern og på BI. Tilbudet er gratis og faglig ledet grupper med ansatte med videreutdanning innen samtale og familieterapi. Sorggruppene til studentprestene er kontinuerlige og opptak skjer kontinuerlig.

  Sted: Nydalen og Blindern

  Telefon: 99410994

  E-post: studentprest@uio.no

 • Yoga for deg som har mistet barn

  10 ukers kurs som passer for alle som har mistet et barn. Kurset passer for deg som mistet nylig eller for mange år siden, om du mistet barnet ditt i magen eller et større barn som fikk leve en stund. Den fysiske yogaen blir tilrettelagt gruppen og den passer for alle. Starter mandag 19 september på Zanti. Bindene påmelding via hege@utpust.no innen 10 august.

  Sted: Bislett, Oslo

  Telefon: 40850014

  E-post: hege@utpust.no