Sorggrupper.no

Oslo kommune

Tilbud i Oslo kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.

 • Den norske kirke, Søndre Aker prosti

  Åpen sorggruppe - drop in som samles en gang i måneden. Vi spiser en lunsj sammen og har samtale rundt sorg og savn og veien videre.

  Sted: Nordstrand menighetsssenter

  Telefon: 46846878

  E-post: io348@kirken.no

 • Fransiskushjelpen

  Sorggrupper for etterlatte ved selvmord - ved tap av foreldre, søsken, ektefeller eller andre nære. Gruppene tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeledere med egen sorgerfaring eller fagkunnskap. Møter hos Fransiskushjelpen hver 3. uke etter arbeid. Kontakt koordinator Marianne Sandsdalen.

  Sted: Kontor Sorgtjenesten:

  Telefon: 40448905

  E-post: sorg@fransiskus.no

 • Fransiskushjelpen

  Sorggrupper for eldre (over 60, pensjonister) som har mistet ektefelle, kjæreste, partner, samboer ved naturlig død. Gruppene tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeledere med egn sorgerfaring eller fagkunnskap. Møter hos Fransiskushjelpen hver 3. uke etter arbeid. Kontakt koordinator Marianne Sandsdalen.

  Sted: Kontor Sorgtjenesten:

  Telefon: 40448905

  E-post: sorg@fransiskus.no

 • Fransiskushjelpen

  Sorggrupper for foreldre som har mistet barn. Ulike grupper for tap i sykdom, ved selvmord eller i rusrelaterte dødsfall. Gruppene tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeledere med egn sorgerfaring eller fagkunnskap. Møter hos Fransiskushjelpen hver 3. uke etter arbeid. Kontakt koordinator Marianne Sandsdalen.

  Sted: Kontor Sorgtjenesten:

  Telefon: 40448905

  E-post: sorg@fransiskus.no

 • Fransiskushjelpen

  Sorggrupper for voksne som har mistet foreldre eller søsken. Gruppene tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeledere med egn sorgerfaring eller fagkunnskap. Møter hos Fransiskushjelpen hver 3. uke etter arbeid. Kontakt koordinator Marianne Sandsdalen.

  Sted: Kontor Sorgtjenesten:

  Telefon: 40448905

  E-post: sorg@fransiskus.no

 • Fransiskushjelpen

  Sorggrupper for voksne i alder 20-40 og 40-65 for dem som har mistet kjæreste, partner, samboer eller ektefelle ved naturlig død.Gruppene tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeledere med egn sorgerfaring eller fagkunnskap. Møter hos Fransiskushjelpen hver 3. uke etter arbeid. Kontakt koordinator Marianne Sandsdalen.

  Sted: Kontor Sorgtjenesten:

  Telefon: 40448905

  E-post: sorg@fransiskus.no

 • Fransiskushjelpen

  Sorggrupper for foreldre som har mistet (voksne) barn med rusproblemer. Gruppen tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeledere som selv har erfaring med sorg etter barn med rusproblemer. Møter hos Fransiskushjelpen etter arbeidstid hver tredje uke. Kontakt koordinator Marianne Sandsdalen.

  Sted: Kontor Sorgtjenesten:

  Telefon: 40448905

  E-post: sorg@fransiskus.no

 • Fransiskushjelpen

  Sorggrupper for yngre (18-30) som mistet foreldre eller søsken. Gruppen tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeleder som selv har erfaring med sorg eller fagkunnskap. Møter hos Fransiskushjelpen hver tredje uke 18-20. Kontakt koordinator Marianne Sandsdalen.

  Sted: Kontor Sorgtjenesten:

  Telefon: 40448905

  E-post: sorg@fransiskus.no

 • Høybråten menighet

  Vi inviterer deg som har mistet en av dine kjære til sorggruppe med oppstart 15. oktober kl. 17.00-18.30. Det blir ca 6 samlinger. Dette er et fellesprosjekt mellom Ellingsrud, Fossum, Furuset, Haugerud, Høybråten og Stovner menigheter. Denne gruppen blir ledet av diakonen i Furuset menighet og diakonen i Høybråten menighet. Ta gjerne kontkat for spørsmål. påmelding innen 3. oktober.

  Sted: Høybråten kirkes menighetshus

  Telefon: 23629680

  E-post: karen.elisabeth.dahl@oslo.kirken.no

 • Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

  Sorggruppe for foreldre som har mistet barn. Flere grupper pågår. Dersom du ønsker å delta i gruppe, ta kontakt på post@lub.no

  Sted: Majorstua, LUBs lokaler

  Telefon: 22 54 52 00

  E-post: post@lub.no

 • Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

  Sorggruppe for foreldre som har mistet barn Oppstart august 2019. Påmelding til post@lub.no. Sted: LUBs lokaler på Majorstua. Mer info på lub.no/fylkeslag/oslo-og-akershus

  Sted: LUBs lokaler på Majorstua

  Telefon: 22 54 52 00

  E-post: post@lubl.com

 • Nordstrand og Ljan menigheter

  Sorggruppe på dagtid for mennesker som har mistet kjæreste, ektefelle, samboer eller partner. Tilbudet ledes av en psykiatrisk sykepleier og en diakon. Gruppen samles hver fjerde tirsdag fra kl. 11:30 - 13. Ny oppstart 1.september 2015.

  Sted: Nordstrand menighetssenter

  Telefon: 468 468 78/ 23 62 98 08

  E-post: io348@kirken.no

 • Sorgstøttetilbudet for barn og unge

  Tilbud til barn og unge etter dødsfall av familie/venn etter sykdom og brå dødsfall. Vi tilbyr familiesamtaler,individuelle samtaler,aldersinndelt gruppetilbud for barn og unge (3-18 år) samt foreldregruppe med fokus på ivaretagelse av barna.

  Sted: Ullevål sykehus,oslo

  Telefon: 23015389

  E-post: sorgstotte@ulleval.no

 • Studentprestene i Oslo

  Høsten 2018 starter en gratis, åpen sorggruppe ledet av to studentprester med videreutdanning innen samtale og familieterapi. Studentprestene tilbyr: - Plass i en åpen sorggruppe der du er med så lenge du ønsker - Individuell samtale i forkant for støtte og avklaring - Hjelp til å finne andre former for støtte og oppfølging ved behov - Plass til 3-7 studenter per gruppe - Samlinger annenhver torsdag kl. 14.15 - 15.45 på Blindern

  Sted: Blindern, Universitetet i Oslo

  Telefon: 22857377

  E-post: studentprest@uio.no

 • Yoga for deg som har mistet barn

  10 ukers kurs som passer for alle som har mistet et barn. Kurset passer for deg som mistet nylig eller for mange år siden, om du mistet barnet ditt i magen eller et større barn som fikk leve en stund. Den fysiske yogaen blir tilrettelagt gruppen og den passer for alle. Starter mandag 19 september på Zanti. Bindene påmelding via hege@utpust.no innen 10 august.

  Sted: Bislett, Oslo

  Telefon: 40850014

  E-post: hege@utpust.no