Sorggrupper.no

Fransiskushjelpen

Sorggrupper for foreldre som har mistet (voksne) barn med rusproblemer. Gruppen tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeledere. Møter hos Fransiskushjelpen etter arbeidstid hver tredje uke.

Dette er en sorggruppe for voksne.


Sted: Fransiskushjelpen

E-post: sorg@fransiskus.no

Websider: https://www.fransiskushjelpen.no/sorgstotte


Adresse:

Enerhauggata 4
0651 Oslo

Se i kart

Ønsker du kontakt med denne sorggruppetilbyderen?

Bruk skjemaet for å sende e-post direkte

Forklaring til skjemaet

Ønsker du mer informasjon om sorggruppetilbudet ber vi om at du tar direkte kontakt med den enkelte tilbyder.