Sorggrupper.no

UngSorg Oslo / Den Norske kirke

Temakveld for ungdom om Sorg. Er du mellom 16-20 år og ønsker å møte andre som også har mistet noen de er glad i? Liker du/liker du ikke å snakke om sorg? Du er velkommen! Temakveld om sorg arrangeres hver første onsdag i måneden kl. 18.00-20.00. Vi har panelsamtale/ filmvisning / aktiviteter/ kafébord-samtale med ulike tema om sorg for ungdom. Vi skal lære mer om sorg, være nysgjerrige på det, snakke med og lære av hverandre. Det arrangeres av Gatediakon for ungdom og diakon i Østre Aker og Haugerud. Sammen med en ressursgruppe bestående av ungdom og fagfolk får vi satt sammen gode kvelder med lav terskel. Det er lov å ta med seg venner!


Sted: Sub Scene

Telefon: 48035254

E-post: Gatediakon.oslo@kirken.no


Adresse:

Rosenkrantz gate 17
0160 Oslo

Se i kart

Ønsker du kontakt med denne sorggruppetilbyderen?

Bruk skjemaet for å sende e-post direkte

Forklaring til skjemaet

Ønsker du mer informasjon om sorggruppetilbudet ber vi om at du tar direkte kontakt med den enkelte tilbyder.