Sorggrupper.no

Sorgstøttetilbudet for barn og unge

Tilbud til barn og unge etter dødsfall av familie/venn etter sykdom og brå dødsfall. Vi tilbyr familiesamtaler,individuelle samtaler,aldersinndelt gruppetilbud for barn og unge (3-18 år) samt foreldregruppe med fokus på ivaretagelse av barna.

Dette er en sorggruppe for barn under 18 år.


Sted: Ullevål sykehus,oslo

Telefon: 47641585

E-post: sorgstotte@ulleval.no

Websider: http://www.ulleval.no


Adresse:

Kirkeveien 166

Se i kart

Ønsker du kontakt med denne sorggruppetilbyderen?

Bruk skjemaet for å sende e-post direkte

Forklaring til skjemaet

Ønsker du mer informasjon om sorggruppetilbudet ber vi om at du tar direkte kontakt med den enkelte tilbyder.