Sorggrupper.no

Bærum kommune

Tilbud i Bærum kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.

 • Den norske kirke

  Sorstøttetilbud for ungdom i Bærum - Ung Sorg. En gruppe for etterlatte i alderen 13-20 år, drevet av Den norske kirke i Bærum.

  Sted: Sandvika

  Telefon: 40442190

  E-post: fm385@kirken.no

 • Den norske kirke - menighetene i Bærum prosti

  Det kan være vanskelig å komme gjennom sorg på egenhånd. Gode venner og familie kan være verdifull hjelp, men mange kan også ha behov for å snakke med noen som ikke står en så nær. Menighetene i Bærum tilbyr sorggruppe. En sorggruppe består av 4 – 6 personer som møtes regelmessig over en periode. Det startes nye grupper sen høst og tidlig vår. Gruppen ledes av to diakoner og bygger på selvhjelpsprinsippet. Det er begrenset med plasser og er dessverre «førstemann til mølla». Vi prøver etter beste evne å sette sammen grupper som får et godt samspill, og tilbyr i førsteomgang sorggrupper for dem som har mistet ektefeller. Ta kontakt med din nærmeste diakon for mer informasjon om sorggruppe. Menighetene tilbyr også individuell samtale til dem som ønsker dette, hos diakon eller prest. Les mer om tilbudene hos kirkene i Bærum: https://baerum.kirken.no/Vis/ArticleId/4216/Sorggrupper-starter?

  Sted: Ubestemt

  Telefon: 98267830

  E-post: ms935@kirken.no

 • Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

  Sorggruppe for foreldre som har mistet barn ved behov. Det er også mulig å delta i digitale sorggrupper (se lub.no). En likepersongruppe ledet av to foreldre som selv har et barn for lite. LUBs lokaler på Majorstuen.

  Sted: Majorstua

  Telefon: 22545200

  E-post: post@lub.no