Sorggrupper.no

Fransiskushjelpen

Sorggrupper for foreldre som har mistet barn. Ulike grupper for tap i sykdom, ved selvmord eller i rusrelaterte dødsfall. Gruppene tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeledere. Møter hos Fransiskushjelpen hver 3. uke.

Dette er en sorggruppe for voksne.


Sted: Fransiskushjelpen

E-post: sorg@fransiskus.no

Websider: http://www.fransiskus.no/sorgtjenesten.html


Adresse:

Smedgata 49
651 Oslo

Se i kart

Ønsker du kontakt med denne sorggruppetilbyderen?

Bruk skjemaet for å sende e-post direkte

Forklaring til skjemaet

Ønsker du mer informasjon om sorggruppetilbudet ber vi om at du tar direkte kontakt med den enkelte tilbyder.