Sorggrupper.no

Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Sorggruppe for foreldre som har mistet barn. Flere grupper pågår og nye startes ved bov. Dersom du ønsker å delta i gruppe, ta kontakt på post@lub.no

Dette er en sorggruppe for voksne.


Sted: Majorstua, LUBs lokaler

Telefon: 22 54 52 00

E-post: post@lub.no

Websider: lub.no/fylkeslag/oslo-akershus


Adresse:

Ole Flagagersgt 1a
353 Oslo

Se i kart

Ønsker du kontakt med denne sorggruppetilbyderen?

Bruk skjemaet for å sende e-post direkte

Forklaring til skjemaet

Ønsker du mer informasjon om sorggruppetilbudet ber vi om at du tar direkte kontakt med den enkelte tilbyder.