Sorggrupper.no

Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Sorggrupper for foreldre som har mistet barn. Flere grupper pågår. Oppstart av ny gruppe ved behov. Det er også mulig å delta i digitale sorggrupper (se lub.no). Påmelding til post@lub.no. Sted: LUBs lokaler på Majorstua. Mer info på lub.no/fylkeslag/oslo-og-akershusr

Dette er en sorggruppe for voksne.


Sted: LUBs lokaler på Majorstua

Telefon: 22 54 52 00

E-post: post@lubl.com

Websider: https://lub.no/vart-tilbud/fylkeslag/


Adresse:

Ole Fladagersgt 1a
353 Oslo

Se i kart

Ønsker du kontakt med denne sorggruppetilbyderen?

Bruk skjemaet for å sende e-post direkte

Forklaring til skjemaet

Ønsker du mer informasjon om sorggruppetilbudet ber vi om at du tar direkte kontakt med den enkelte tilbyder.