Sorggrupper.no

Nordstrand og Ljan menigheter

Sorggruppe på dagtid for mennesker som har mistet kjæreste, ektefelle, samboer eller partner. Tilbudet ledes av en psykiatrisk sykepleier og en diakon. Gruppen samles hver fjerde tirsdag fra kl. 11:30 - 13. Ny oppstart 1.september 2015.

Dette er en sorggruppe for voksne.


Sted: Nordstrand menighetssenter

Telefon: 468 468 78 / 23 62 98 08

E-post: io348@kirken.no


Adresse:

Ekebergveien 238
1112 oslo Nordstrand

Se i kart

Ønsker du kontakt med denne sorggruppetilbyderen?

Bruk skjemaet for å sende e-post direkte

Forklaring til skjemaet

Ønsker du mer informasjon om sorggruppetilbudet ber vi om at du tar direkte kontakt med den enkelte tilbyder.