Sorggrupper.no

Tilliten Beate Gundersen

Sorggstøtte. Grupper og enesamtaler for voksne som har mistet livspartner, foreldre, søsken eller andre nærstående. Pårørendegrupper for voksne som står i nær relasjon til noen de er glade i som sliter med rus. Grupper for de som bærer på «sorgen ingen sender blomster til», som ved samlivsbrudd, livsendringer, tap av helse, arbeid mm.. Mer info. på hjemmeside. Kontakt Beate Gundersen tlf. 416 55 550, post@tilliten.no. Nye grupper starter opp fortløpende.. Kort ventetid.


Sted: Nesodden

Telefon: 416 55 550

E-post: post@tilliten.no

Websider: https://www.tilliten.no/


Adresse:

Munkerudtunet 10
1164 Oslo

Se i kart

Ønsker du kontakt med denne sorggruppetilbyderen?

Bruk skjemaet for å sende e-post direkte

Forklaring til skjemaet

Ønsker du mer informasjon om sorggruppetilbudet ber vi om at du tar direkte kontakt med den enkelte tilbyder.