Sorggrupper.no

UNG SORG - Temakvelder

Er du mellom 16-20 år og ønsker å møte andre som også har mistet noen de er glad i? - Er du glad/ikke glad i å snakke om sorg - alle er velkommen! På UNGSORG temakvelder hver første onsdag i måneden. Vi møtes i Sub kafe like ved Spikersuppa. Vi har panelsamtaler/filmvisninger/aktiviteter/kafébord-samtaler med ulike tema. Det er kafe og vafler hver gang. Tilbudet er gratis og drives av gatediakon for ungdom og diakon i Østre Aker og Haugerud i Den Norske kirke. Samt en ressursgruppe bestående av ungdommer og fagfolk. Dette er livssynsåpent! Følg med på Instagram: @gateprest_gatediakon og på Facebook: UngSorg Oslo.


Sted: Sub Scene

Telefon: 48035254

E-post: Gatediakon.oslo@kirken.no

Websider: www.facebook.com/ungisorg


Adresse:

Rosenkrantz gate 17
0160 Oslo

Se i kart

Ønsker du kontakt med denne sorggruppetilbyderen?

Bruk skjemaet for å sende e-post direkte

Forklaring til skjemaet

Ønsker du mer informasjon om sorggruppetilbudet ber vi om at du tar direkte kontakt med den enkelte tilbyder.