Sorggrupper.no

Om Sorggrupper.no

Det er en godt innarbeidet tradisjon for deltakelse i sorggrupper i Norge, og svært mange både offentlige og private organisasjoner driver sorggrupper, både etter uventede og forventede dødsfall.

Det er likevel et problem at informasjon om de ulike tilbudene ikke er samlet og oversiktelig. Dette kan oppleves frustrerende både for organisasjoner som driver sorggrupper, og særlig for etterlatte som gjerne ikke har overskudd eller mulighet til å aktivt måtte lete opp informasjon, ofte gjennom mange ulike kanaler.

Utviklingen av Sorggrupper.no har kommet som et resultat av at vi har sett behovet både for at etterlatte lett skal kunne finne frem til sorggrupper som finnes i deres nærmiljø, i tillegg til at de som driver sorggrupper lettere skal kunne nå frem til etterlatte som kan ha nytte av å gå i deres grupper. Å samle denne informasjonen i en felles nasjonal søkeportal, vil kunne medvirke til en bedre fordeling av dette hjelpetilbudet, i tillegg til å gi en mer systematisk oversikt over hva som finnes av sorggruppetilbud.

Portalen inneholder oversikt over tilbud både til barn, unge og voksne, er landsdekkende, og med oversikt over hva som finnes av tilbud i hver eneste kommune.

Helsedirektoratet er enig i at en slik nettportal vil kunne være med på å fylle et udekket behov hos sørgende i Norge og har gitt sin faglige støtte til opprettelsen av søkeportalen.

Klikk her for tips om hvordan siden kan brukes