Sorggrupper.no

Sandnes kommune

Tilbud i Sandnes kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.

 • Den Norske Kirke

  Sorgstøttegruppe ved tap av ektefelle/samboer 30-55 år. Organiseres av diakoner. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. Livssynsåpne. Dette er en sorggruppe for voksne.

  Sted: SANDNES

  Telefon: 99377242

  E-post: mb433@kirken.no

 • Den Norske Kirke

  Sorgstøttegrupper for ungdom i ungdomsskolealder (13-15 år) ved tap av foreldre/søsken. Organiseres av diakoner. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. Livssynsåpne. Pr i dag har vi et nystartet tilbud for denne målgruppen med oppstart 6. november i Bryne kirke.

  Sted: Sandnes

  Telefon: 99377242

  E-post: mb433@kirken.no

 • Den Norske Kirke

  Støttegrupper for barn og unge Vi starter opp to nye støttegrupper for barn og ungdom (4.-10.kl) som har mistet foreldre og søsken i Bryne kirke 6.nov. Gruppene skal være et trygt samtalefellesskap, der en får hjelp til å sette ord på følelser, tanker og reaksjoner som sorgen fører med seg. Det blir ca 8 samlinger og barnet/foresatte blir invitert til en oppstartsamtale før gruppen starter.

  Sted: Stedet for sorggrupper bestemmes like før oppstart

  Telefon: 99377242

  E-post: mb433@kirken.no

 • Den Norske Kirke

  Sorggrupper for voksne barn (fra 20 år og oppover) ved tap av foreldre eller søsken. Organiseres av diakoner. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. Livssynsåpne.

  Sted: Sandnes og Jæren

  Telefon: 99377242

  E-post: mb433@kirken.no

 • Den Norske kirke

  Sorggrupper for foreldre ved tap av voksne barn (fra 13 år og oppover) ved sykdom eller ulykker. Organiseres av diakoner. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. Livssynsnøytrale.

  Sted: Sandnes/Sola/Jæren

  Telefon: 99377242

  E-post: mb433@kirken.no

 • Den Norske kirke

  Sorggrupper for voksne ved tap av barn eller ektefelle/samboer ved selvmord. Organiseres av diakoner. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. Livssynsåpne.

  Sted: Sandnes/Sola/Jæren

  Telefon: 99377242

  E-post: mb433@kirken.no

 • Den Norske kirke

  Sorggrupper ved tap av ektefelle/samboer 55+. Organiseres av diakoner. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. Livssynsåpne greupper.

  Sted: Sandnes/Sola/Jæren

  Telefon: 99377242

  E-post: mb433@kirken.no