Sorggrupper.no

Den Norske kirke

Sorggrupper for voksne ved tap av barn eller ektefelle/samboer ved selvmord. Organiseres av diakoner. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. Livssynsnøytrale.

Dette er en sorggruppe for voksne.


Sted: Sandnes/Sola/Jæren

Telefon: 99377242

E-post: mb433@kirken.no

Websider:


Adresse:


Se i kart

Ønsker du kontakt med denne sorggruppetilbyderen?

Bruk skjemaet for å sende e-post direkte

Forklaring til skjemaet

Ønsker du mer informasjon om sorggruppetilbudet ber vi om at du tar direkte kontakt med den enkelte tilbyder.