Sorggrupper.no

Stavanger kommune

Tilbud i Stavanger kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.

 • Den norske kirke

  Egne sorgstøttegrupper ved tap etter selvmord/rus. Organiseres av diakoner, ledes av 2 personer med kunnskap om/erfaring med sorg. Livssynsnøytrale. Mer informasjon og påmelding på vår nettside. https://kirken.stavanger.no/sorggrupper

  Sted: Stavanger

  Telefon: 936 49 934 / 51 84 04 00

  E-post: tm858@kirken.no

 • Den norske kirke

  Sorgstøttegrupper for voksne ved tap av foreldre. Organiseres av diakoner, ledes av 2 pers. med kunnskap om/erfaring med sorg. Livssynsnøytrale. Mer informasjon og påmelding på vår nettside. https://kirken.stavanger.no/sorggrupper

  Sted: Stavanger

  Telefon: 936 49 934 / 51 84 04 00

  E-post: tm858@kirken.no

 • Den norske kirke

  Sorgstøttegrupper ved tap av ektefelle/samboer. Organiseres av diakoner, ledes av 2 pers. med kunnskap om/erfaring med sorg. Livssynsnøytrale. Mer informasjon og påmelding på vår nettside https://kirken.stavanger.no/sorggrupper

  Sted: Stavanger

  Telefon: 936 49 934 / 51 84 04 00

  E-post: tm858@kirken.no

 • Den norske kirke

  Sorggruppe for foreldre ved tap av voksne barn ved sykdom eller ulykker. Organiseres av diakoner, ledes av 2 personer med kunnskap om/erfaring med sorg. Livssynsnøytrale. Mer informasjon og påmelding på vår nettside. https://kirken.stavanger.no/sorggrupper

  Sted: Stavanger

  Telefon: 93649934

  E-post: tm858@kirken.no

 • Helsestasjons-og skolehelsetjenesten/Den norske kirke

  Sorggrupper for barn/unge som har mistet nære familiemedl. Organiseres av Helsestasjons-og skolehelsetjenesten, ledes av helsesykepleier og diakon. Livssynsnøytrale

  Sted: Stavanger

  Telefon: 51 50 80 98

  E-post: adm.helsestasjon@stavanger.kommune.no

 • Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

  Møteplass og sorggrupper for foreldre som har mistet barn. Meld din interesse til lub.rogaland@gmail.com eller les mer på lub.no/fylkeslag/rogaland

  Sted: Stavanger universitetssjukehus, LMS-senteret

  Telefon:

  E-post: lub.rogaland@gmail,.com