Sorggrupper.no

Den Norske Kirke

Sorggrupper for voksne barn (fra 20 år og oppover) ved tap av foreldre eller søsken. Organiseres av diakoner. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. Livssynsnøytrale.

Dette er en sorggruppe for voksne.


Sted: Sandnes og Jæren

Telefon: 99377242

E-post: mb433@kirken.no

Websider:


Adresse:

Juvelveien 4
4318 Sandnes

Se i kart

Ønsker du kontakt med denne sorggruppetilbyderen?

Bruk skjemaet for å sende e-post direkte

Forklaring til skjemaet

Ønsker du mer informasjon om sorggruppetilbudet ber vi om at du tar direkte kontakt med den enkelte tilbyder.