Sorggrupper.no

Klepp kommune

Tilbud i Klepp kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.

 • Den Norske kirke

  Sorggrupper for voksne barn (fra 20 år og oppover) ved tap av foreldre eller søsken. Organiseres av diakoner. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. Livssynsnøytrale.

  Sted:

  Telefon: 99377242

  E-post: mb433@kirken.no

 • Den Norske kirke

  Sorggruppetilbud for ungdom (13-20 år) ved tap av foreldre/søsken. Organiseres av diakoner. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. Livssynsnøytrale. Samarbeider med Semeg Barn som pårørende

  Sted:

  Telefon: 99377242

  E-post: mb433@kirken.no