Sorggrupper.no

Den Norske Kirke

Sorgstøttegruppe ved tap av ektefelle/samboer 30-50 år. Organiseres av diakoner. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. Livssynsnøytrale. Dette er en sorggruppe for voksne.

Dette er en sorggruppe for voksne.


Sted: SANDNES

Telefon: 99377242

E-post: mb433@kirken.no

Websider: www.sola.menighet.no/diakoni


Adresse:

Juvelveien 4
4318 SANDNES

Se i kart

Ønsker du kontakt med denne sorggruppetilbyderen?

Bruk skjemaet for å sende e-post direkte

Forklaring til skjemaet

Ønsker du mer informasjon om sorggruppetilbudet ber vi om at du tar direkte kontakt med den enkelte tilbyder.