Sorggrupper.no

Sandnes kommune

Tilbud i Sandnes kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.

 • Den Norske Kirke

  Sorgstøttegruppe ved tap av ektefelle/samboer 30-50 år. Organiseres av diakoner. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. Livssynsnøytrale. Dette er en sorggruppe for voksne.

  Sted: SANDNES

  Telefon: 99377242

  E-post: mb433@kirken.no

 • Den Norske Kirke

  Sorgstøttegrupper for ungdom (13-20 år) ved tap av foreldre. Organiseres av diakoner. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. Livssynsnøytrale. Pr i dag har vi ikke tilbud for denne målgruppen, men vi samarbeider med STAVANGER og håper på sikt å kunne tilby også noe for ungdom og barn.

  Sted: Sandnes

  Telefon: 99377242

  E-post: mb433@kirken.no

 • Den Norske Kirke

  Sorggrupper for voksne barn (fra 20 år og oppover) ved tap av foreldre eller søsken. Organiseres av diakoner. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. Livssynsnøytrale.

  Sted: Sandnes og Jæren

  Telefon: 99377242

  E-post: mb433@kirken.no

 • Den Norske kirke

  Sorggrupper for foreldre ved tap av voksne barn (fra 13 år og oppover) ved sykdom eller ulykker. Organiseres av diakoner. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. Livssynsnøytrale.

  Sted: Sandnes/Sola/Jæren

  Telefon: 99377242

  E-post: mb433@kirken.no

 • Den Norske kirke

  Sorggrupper for voksne ved tap av barn eller ektefelle/samboer ved selvmord. Organiseres av diakoner. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. Livssynsnøytrale.

  Sted: Sandnes/Sola/Jæren

  Telefon: 99377242

  E-post: mb433@kirken.no

 • Den Norske kirke

  Sorggrupper ved tap av ektefelle/samboer 50+. Organiseres av diakoner. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. Livssynsnøytrale

  Sted: Sandnes/Sola/Jæren

  Telefon: 99377242

  E-post: mb433@kirken.no