Sorggrupper.no

Kviteseid kommune

Tilbud i Kviteseid kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.

  • Prostidiakonen i Vest-Telemark

    Gruppene går over tre gonger. Gruppene vert gjerne kalla " Leva-Vidare-grupper." Halvannan til tom timar kvar gong. Ein startar gruppe når ein har minst to deltakarar. Fleksibel i høve til type sorg, samansetning av gruppa og møtestad (ofte får ein til samarbeid over kommunegrensene i Vest-Telemark). Gruppene er ein del av Den norske Kyrkjas diakonale tilbod, men er open for alle uansett livssyn.

    Sted: Kviteseid

    Telefon: 91113580

    E-post: eilever@online.no