Sorggrupper.no

Prostidiakonen i Vest-Telemark

Gruppene går over tre gonger. Gruppene vert gjerne kalla " Leva-Vidare-grupper." Halvannan til tom timar kvar gong. Ein startar gruppe når ein har minst to deltakarar. Fleksibel i høve til type sorg, samansetning av gruppa og møtestad (ofte får ein til samarbeid over kommunegrensene i Vest-Telemark). Gruppene er ein del av Den norske Kyrkjas diakonale tilbod, men er open for alle uansett livssyn.

Dette er en sorggruppe for voksne.


Sted: Kviteseid

Telefon: 91113580

E-post: eilever@online.no

Websider: www.prostidiakon.no


Adresse:

Boks 94
3886 Dalen

Se i kart

Ønsker du kontakt med denne sorggruppetilbyderen?

Bruk skjemaet for å sende e-post direkte

Forklaring til skjemaet

Ønsker du mer informasjon om sorggruppetilbudet ber vi om at du tar direkte kontakt med den enkelte tilbyder.