Sorggrupper.no

Fyresdal kommune

Tilbud i Fyresdal kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.

  • Prostidiakonen i Vest-Telemark

    Ei gruppe går over tre gonger. Gruppene vert gjerne kalla " Leva-Vidare grupper." Halvannan til to timar kvar gong. Ein startar gruppe når ein har minst to deltakarar. Fleksibel i høve til type sorg, samansetning av gruppa og møtestad (ofte får ein til samarbeid over kommnunegrensene i Vest-Telemark). Gruppene er opne for alle uansett livssyn.

    Sted: Fyresdal

    Telefon: 91113580

    E-post: eilever@online.no