Sorggrupper.no

Tokke kommune

Tilbud i Tokke kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.

  • Prostidiakonen i Vest-Telemark

    Gruppene går over tre gonger. Gruppene vert gjerne kalla " Leva - Vidare grupper". Halvannan til to timar kvar gong. Ein startar gruppe når ein har minst to deltakarar. Ein er fleksibel i høve type sorg ,samansetninga av gruppene og møtestad (ofte får ein til samarbeid over kommunegrenense). Gruppene er ein del av Den Norske Kyrkjas diakonale tilbod, men er opne for alle uansett tru.

    Sted: Tokke, Vinje, Nissedal, Fyresdal og Kviteseid

    Telefon: 91113580

    E-post: eilever@online.no