Sorggrupper.no

Nissedal kommune

Tilbud i Nissedal kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.

  • Prostidiakonen i Vest-Telemark

    Ei gruppe går over tre gonger. Gruppene vert gjerne kalla "Leva-vidare gruppe." Halvannan til to timar kvar gong. Ein startar gruppe når ein har minst to deltakarar. Fleksibel i høve til type sorg, samansetning av gruppene og møtestad (ofte får ein til samarbeid over kommunegrensene i Vest-Telemark). Gruppene er ein del av Den Norske Kyrkjas diakonale tilbod, men er open for alle uansett livssyn.

    Sted: Treungen eller Nissedal

    Telefon: 91113580

    E-post: eilever@online.no