Sorggrupper.no

Prostidiakonen i Vest-Telemark

Ei gruppe går over tre gonger. Gruppene vert gjerne kalla " Leva-Vidare grupper." Halvannan til to timar kvar gong. Ein startar gruppe når ein har minst to deltakarar. Fleksibel i høve til type sorg, samansetning av gruppa og møtestad (ofte får ein til samarbeid over kommnunegrensene i Vest-Telemark). Gruppene er opne for alle uansett livssyn.

Dette er en sorggruppe for voksne.


Sted: Fyresdal

Telefon: 91113580

E-post: eilever@online.no

Websider: www.prostidiakonen.no


Adresse:

Boks 92
38886 Dalen

Se i kart

Ønsker du kontakt med denne sorggruppetilbyderen?

Bruk skjemaet for å sende e-post direkte

Forklaring til skjemaet

Ønsker du mer informasjon om sorggruppetilbudet ber vi om at du tar direkte kontakt med den enkelte tilbyder.