Sorggrupper.no

Vinje kommune

Tilbud i Vinje kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.

  • Prostidiakonen i Vest-Telemark

    Gruppa går over tre gonger. Gruppene vert gjerne kalla "Leva- Vidare- grupper" Halvannan til to timar kvar gong. Ein startar gruppe når ein har minst to deltakarar. Fleksibel i høve til type sorg, samansetning av gruppene og møtestad (ofte får ein til samarbeid over kommunegrensene). Gruppene er opne for alle uansett livssyn.

    Sted: Anten Rauland, Edland eller Åmot

    Telefon: 91113580

    E-post: eilever@online.no