Sorggrupper.no

Helsestasjons-og skolehelsetjenesten/Den norske kirke

Sorggrupper for barn/unge som har mistet nære familiemedl. Organiseres av Helsestasjons-og skolehelsetjenesten, ledes av helsesykepleier og diakon. Livssynsåpent.

Dette er en sorggruppe for barn under 18 år.


Sted: Stavanger

Telefon: 51 50 80 98

E-post: adm.helsestasjon@stavanger.kommune.no


Adresse:


Se i kart

Ønsker du kontakt med denne sorggruppetilbyderen?

Bruk skjemaet for å sende e-post direkte

Forklaring til skjemaet

Ønsker du mer informasjon om sorggruppetilbudet ber vi om at du tar direkte kontakt med den enkelte tilbyder.