Sorggrupper.no

Institutt for Sjelesorg

Ei rekreasjonsuke, uke 48 som legges opp spesielt med tanke på deg som har mistet noen som har betydd mye for deg. I undervisningen vil vi ta opp ulike sider ved det å leve med sorg. I tillegg til individuelle samtaler, gis det denne uka også tilbud om gruppesamlinger.

Dette er en sorggruppe for voksne.


Sted: Vikersund

Telefon: 32749838/99642743

E-post: rune.stray@sjelesorg.no

Websider: sjelesorg.no


Adresse:

Einar Lundbysvei 13
3370 Vikersund Vikersund

Se i kart

Ønsker du kontakt med denne sorggruppetilbyderen?

Bruk skjemaet for å sende e-post direkte

Forklaring til skjemaet

Ønsker du mer informasjon om sorggruppetilbudet ber vi om at du tar direkte kontakt med den enkelte tilbyder.