Sorggrupper.no

Modum kommune

Tilbud i Modum kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.

  • Institutt for Sjelesorg

    Ei rekreasjonsuke, uke 48 som legges opp spesielt med tanke på deg som har mistet noen som har betydd mye for deg. I undervisningen vil vi ta opp ulike sider ved det å leve med sorg. I tillegg til individuelle samtaler, gis det denne uka også tilbud om gruppesamlinger.

    Sted: Vikersund

    Telefon: 32749838/99642743

    E-post: rune.stray@sjelesorg.no