Sorggrupper.no

Tønsberg kommune

Tilbud i Tønsberg kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.

 • Den norske kirke og Sykehuset i Vestfold

  Samtalegrupper for barn og ungdom som har mistet nære pårørende. Tilbud hvert semester: 6 samlinger på tirsdag i oddetallsuker med oppstart i januar og september. Kl.17-18:30. Aldersinndeling i gruppene. Foreldre/voksne har ikke organisert tilbud her men tilbys en kopp te/kaffe mens de venter. Barn og ungdom fra hele Vestfold er velkomne.

  Sted: Eik kirke

  Telefon: 93401955

  E-post: oh422@kirken.no

 • LEVE Vestfold og Den norske kirke

  Samtalegruppe for etterlatte ved selvmord for hele Vestfold. Gruppene starter opp ved behov.

  Sted: Kirkens hus, Tønsberg

  Telefon: 90891105

  E-post: lragnhild@yahoo.com

 • Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

  Vestfold fylkeslag inviterer til sorggruppe for foreldre som har mistet barn i løpet av det siste året. Oppstart torsdag 22. august 2019 kl 18-20. Sted: Tønsberg Bibliotek, Møterom Store Sverdrup. LES MER: lub.no/fylkeslag/vestfold

  Sted: Tønsberg Bibliotek

  Telefon: 98023340

  E-post: lubvestfold@gmail.com