Sorggrupper.no

Færder kommune

Tilbud i Færder kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.

  • Den norske kirke og Sykehuset i Vestfold

    Samtalegrupper for barn og ungdom som har mistet nære pårørende. Tilbud hvert semester: 6 samlinger på tirsdag i oddetallsuker med oppstart i januar og september. Kl.17-18:30. Aldersinndeling i gruppene. Foreldre/voksne har ikke organisert tilbud her men tilbys en kopp te/kaffe mens de venter. Barn og ungdom fra hele Vestfold er velkomne.

    Sted: Eik kirke

    Telefon: 93401955

    E-post: oh422@kirken.no