Sorggrupper.no

Kirkene i Sandefjord i samarbeid med Sandefjord kommune

Samtalegrupper for voksne etterlatte i alle aldre. Drives av erfarne ledere. 6-8 samlinger ca. annen hver uke. Tider avtales i gruppen. Oppstart ca oktober og mars. Livssynsåpent.


Sted: Landsstadsentert i Sandefjord

Telefon: 95869786

E-post: lise.strandberg@sandefjord.kirken.no

Websider: www.kirken.no/sandefjord diakoni og omsorg


Adresse:

Storgt.20
3210 Sandefjord

Se i kart

Ønsker du kontakt med denne sorggruppetilbyderen?

Bruk skjemaet for å sende e-post direkte

Forklaring til skjemaet

Ønsker du mer informasjon om sorggruppetilbudet ber vi om at du tar direkte kontakt med den enkelte tilbyder.