Sorggrupper.no

Den norske kirke i Sandefjord i samarbeid med Sandefjord kommune

Samtalegrupper for voksne etterlatte i alle aldre. Drives av erfarne ledere. 8 samlinger ca. annen hver uke. Tider avtales i gruppen. Oppstart ca november og april. Livssynsåpent.


Sted: Storgt.20

Telefon: 95869786

E-post: lise.strandberg@sandefjord.kirken.no

Websider: sandefjord.kirken.no


Adresse:

Storgt.20
3210 Sandefjord

Se i kart

Ønsker du kontakt med denne sorggruppetilbyderen?

Bruk skjemaet for å sende e-post direkte

Forklaring til skjemaet

Ønsker du mer informasjon om sorggruppetilbudet ber vi om at du tar direkte kontakt med den enkelte tilbyder.