Sorggrupper.no

Sorg og Omsorg i Ringerike og Hole

Selvhjelpsgrupper for de som har mistet noen.

Dette er en sorggruppe for voksne.


Sted:

Telefon: Hole 32161136 eller Ringerie 32128267

E-post: Havar.Austgard@hole.kommune.no

Websider:


Adresse:


0

Se i kart

Ønsker du kontakt med denne sorggruppetilbyderen?

Bruk skjemaet for å sende e-post direkte

Forklaring til skjemaet

Ønsker du mer informasjon om sorggruppetilbudet ber vi om at du tar direkte kontakt med den enkelte tilbyder.