Sorggrupper.no

Samtalegrupper for unge 6-18 år

Den norske kirke og Sykehuset i Vestfold Samtalegrupper for barn og ungdom som har mistet nære pårørende. Tilbud hvert semester: 6 samlinger på tirsdag i oddetallsuker med oppstart i januar og september. Kl.17-18:30. Aldersinndeling i gruppene. Foreldre/voksne har ikke organisert tilbud her men tilbys en kopp te/kaffe mens de venter. Barn og ungdom fra hele Vestfold er velkomne.

Dette er en sorggruppe for barn under 18 år.


Sted: Tønsberg

Telefon: 934 01 955

E-post: oh422@kirken.no


Adresse:


Se i kart

Ønsker du kontakt med denne sorggruppetilbyderen?

Bruk skjemaet for å sende e-post direkte

Forklaring til skjemaet

Ønsker du mer informasjon om sorggruppetilbudet ber vi om at du tar direkte kontakt med den enkelte tilbyder.