Sorggrupper.no

Stange kommune

Tilbud i Stange kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.

  • Stange kirkelige fellesråd

    Stange kirkelige fellesråd inviterer hvert år i forbindelse med allehelgensdag om høsten, pårørende til å delta i en etterlatte-/ sorggruppe. Denne har månedlige samlinger fra jul til sommeren á to timers varighet. For de fleste er dette tilstrekkelig for å komme seg videre i livet etter et tap. Gruppa har to ledere (en hovedleder og en assistent, som spiller på hverandre).

    Sted: Stange kommune

    Telefon: 46423941

    E-post: vk@stange.kirken.no