Sorggrupper.no

Sørreisa kommune

Tilbud i Sørreisa kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.

  • Sørreisa menighet

    Sorggruppen startes opp hvert halvår i nov./des. og i mai/juni - så sant nok deltakere melder seg. Ledes av sognepresten og 4-6 deltakere, møtes hver 14. dag 6-10 ganger. Selvhjelpsgruppe hvor man møter andre i samme situasjon. Åpent for alle uansett livssyn. Gratis.

    Sted: Straumen kapell.

    Telefon: 91194771

    E-post: jan.ole.berntsen@sorreisa.kirken.no