Sorggrupper.no

Rennebu kommune

Tilbud i Rennebu kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.

  • Fermate Nidaros

    Fermate Nidaros er et ressurssenter for sjelesorg og veiledning med tilholdssted på kirkekontoret på Støren i Midtre Gauldal kommune. I samarbeid med prestetjenesten tilbys sorggrupper for etterlatte etter dødsfall. Sorgfolder deles ut av presten ved sorgsamtaler. Etterlatte blir kontaktet ca 4-6 uker etter begravelsen om de ønsker å være med i ei sorggruppe. Dette tilbudet gies til innbyggerne i kommunene Midtre Gauldal og Rennebu. I Rennebu er dette også i samarbeid med kommunen.

    Sted: Sanitetshus Berkåk

    Telefon: 952 75 210

    E-post: fermatenidaros@gmail.com