Sorggrupper.no

Re kommune

Tilbud i Re kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.

  • Den norske kirke og Sykehuset i Vestfold

    Samtalegrupper for barn og ungdom som har mistet nære pårørende. Tilbud hvert semester: 6 samlinger på tirsdag i oddetallsuker med oppstart i januar og september. Kl.17-18:30. Aldersinndeling i gruppene. Foreldre/voksne har ikke organisert tilbud her men tilbys en kopp te/kaffe mens de venter. Samlingene starter med felles pizza kl.17 før vi deler oss inn i grupper. Temaer for gruppesamlingene kan være Hva er sorg, Hvordan kroppen sørger og Min historie. Vi jobber med temaene gjennom samtale, lek og aktiviteter. Hver gruppe ledes av to voksne. Gruppeledere er bl.a sykehusprest Liselotte Wettby, sosionom Ellen Kirkebø Landa, diakon Dag Litleskare og diakon Ole Hafell. Barn og ungdom fra hele Vestfold er velkomne.

    Sted: Eik kirke

    Telefon: 93401955

    E-post: ole.hafell@re.kirken.no