Sorggrupper.no

Ørsta kommune

Tilbud i Ørsta kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.

  • Den norske kyrkje, Ørsta

    Sorggruppe, open for alle. Samling ca kvar 6 . veke. Varighet : to timar kvar gong. Gruppa går over så lang tid gruppemedlemmane blir enige om , gjerne eitt år eller lenger. På gruppesamlingane deler vi tankar, kjensler , opplevingar og det som er viktig for oss her og no.

    Sted: På omgang i heimane , eller på annan avtalt plass

    Telefon: 90674645

    E-post: matias.austrheim@orsta.kyrkja.no