Sorggrupper.no

Namsos kommune

Tilbud i Namsos kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.

  • Foreningen

    Foreningen ”Vi som har et barn for lite” er en livssynsnøytral organisasjon som har til formål å sikre at alle som mister barn, uansett dødsårsak eller alder, får den hjelp de trenger i forbindelse med dødsfallet og i tiden etterpå.

    Sted: Alle innbyggere og besøkende i Namdalen er velkommen, det varierer hvor vi holder møter og aktiviteter i foreninga.

    Telefon: 91179348

    E-post: bflnamdal@hotmail.com