Sorggrupper.no

Lyngdal kommune

Tilbud i Lyngdal kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.

  • Den norske kirke

    Sorgstøttegruppe ved tap av ektefelle/samboer. Organiseres av prest og sorggruppeledere. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. Livssynsnøytral.

    Sted: Kirkekontoret

    Telefon: 47973001

    E-post: geirulf@lyngdal.kirken.no