Sorggrupper.no

Kristiansand kommune

Tilbud i Kristiansand kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.

 • Kristiansand kommune

  Velkommen til sorggrupper for etterlatte ved selvmord. Målet er å treffe andre som har opplevd liknende tap, prate om sorgen og lytte til hverandres historier slik at du kan finne din vei gjennom sorgen. Vi møtes ti onsdager kl 12.30-14.30 i en fast gruppe, etterfulgt av en frivillig oppfølgingssamtale. Målgruppen er personer over 18 år som var i familie, partner eller nær venn av avdøde. Tilbudet er gratis. Ta kontakt for oppstartstidspunkt og påmelding. Vi har gruppe som møtes innendørs og gruppe som møtes utendørs ved en lavvo som heter "Bålprat". For mer informasjon: https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/helse-velferd-og-omsorg/parorende/sorggupper/

  Sted: Sentrumsnært

  Telefon: 48138468

  E-post: nina.tanggaard.lomeland@kristiansand.kommune.no

 • Kristiansand kommune

  Sorggrupper for barn og ungdom som har mistet søsken eller foreldre. Gr 1. 5-7 kl, Gr 2. 8-10 kl. Oppstart: høstsemesteret

  Sted: Familiens hus øst- Kristiansand

  Telefon: 92852098

  E-post: birgit.senumstad@kristiansand.kommune.no

 • Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

  Sorggruppe for foreldre som har mistet barn starter opp ved behov. Det er også mulig å delta i digitale sorggrupper (se lub.no). For mer info om grupper og treffsteder: Interesserte kan ta kontakt på: lub.agder@gmail.com Se også https://lub.no/vart-tilbud/fylkeslag/

  Sted: Kristiansand

  Telefon: 22 54 52 00

  E-post: lub.agder@gmail.com

 • Sorggrupper Kristiansand

  Sorggrupper for voksne ved tap av ektefelle/samboer, barn eller foreldre/søsken. Gruppestart foregår kontinuerlig når det er nok deltakere med noenlunde likt tap. 5-8 deltakere + 2 ledere i hver gruppe. Det stilles ingen krav til kirkelig tilknytning eller tro. Påmelding til diakon Inger Johanne Bolstad, inger.johanne.bolstad@kristiansand.kommune.no, tlf. 450 22 988. Sorggruppe for ungdom, 16-20 år Samarbeid med KUP (Kirkens ungdomsprosjekt) Kontakt diakon Vågsbygd Arild Tjørve, tlf. 905 81 956 Arild.tjorve@kristiansand.kommune.no

  Sted: Samlingene foregår i grupperom i ulike kirker i Kristiansand.

  Telefon: 38196800

  E-post: kirkens.servicetorg@kristiansand.kommune.no