Sorggrupper.no

Kristiansand kommune

Tilbud i Kristiansand kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.

 • Kristiansand kommune

  Velkommen til sorggrupper for etterlatte ved selvmord. Målet er å treffe andre som har opplevd liknende tap, prate om sorgen og lytte til hverandres historier slik at du kan finne din vei gjennom sorgen. Vi møtes ti onsdager kl 12.30-14.30 i en fast gruppe, etterfulgt av en frivillig oppfølgingssamtale. Målgruppen er personer over 18 år som var i familie, partner eller nær venn av avdøde. Tilbudet er gratis. Ta kontakt for oppstartstidspunkt og påmelding. Vi starter opp en gruppe som møtes innendørs, og en gruppe som møtes utendørs som heter "Bålgruppa". For mer informasjon: https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/helse-velferd-og-omsorg/parorende/sorggupper/

  Sted: Sentrumsnært

  Telefon: 48138468

  E-post: nina.tanggaard.lomeland@kristiansand.kommune.no

 • Kristiansand kommune

  Sorggrupper for barn og ungdom som har mistet søsken eller foreldre. Gr 1. 5-7 kl, Gr 2. 8-10 kl. Oppstart: høstsemesteret

  Sted: Familiens hus øst- Kristiansand

  Telefon: 92852098

  E-post: birgit.senumstad@kristiansand.kommune.no

 • Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

  Sorggruppe for foreldre som har mistet barn pågår. For mer info og grupper og treffsteder: Interesserte kan ta kontakt med Anne-Grethe Dahl på: lub.agder@gmail.com Se også lub.no/fylkeslag/agder

  Sted: Kristiansand

  Telefon: 22 54 52 00

  E-post: lub.agder@gmail.com

 • Sorg og omsorg Kristiansand

  Sorggrupper for voksne ved tap av ektefelle/samboer, barn eller foreldre/søsken. Gruppestart foregår kontinuerlig når det er nok deltakere med noenlunde likt tap. 5-8 deltakere + 2 ledere i hver gruppe. Det stilles ingen krav til kirkelig tilknytning eller tro. Påmelding til diakon Inger Johanne Bolstad, inger.johanne.bolstad@kristiansand.kommune.no, tlf. 450 22 988.

  Sted: Samlingene foregår i grupperom i ulike kirker i Kristiansand.

  Telefon: 38196800

  E-post: kirkens.servicetorg@kristiansand.kommune.no