Sorggrupper.no

Den norske kirke, Søndre Aker prosti

Åpen sorggruppe - drop in som samles en gang i måneden. Vi spiser en lunsj sammen og har samtale rundt sorg og savn og veien videre.


Sted: Nordstrand menighetsssenter

Telefon: 46846878

E-post: io348@kirken.no

Websider: https://kirken.no/nordstrand


Adresse:

Ekebergveien 238
1166 Oslo

Se i kart

Ønsker du kontakt med denne sorggruppetilbyderen?

Bruk skjemaet for å sende e-post direkte

Forklaring til skjemaet

Ønsker du mer informasjon om sorggruppetilbudet ber vi om at du tar direkte kontakt med den enkelte tilbyder.