Sorggrupper.no

Den Norske Kirke

Sorgstøttegrupper for ungdom (13-20 år) ved tap av foreldre. Organiseres av diakoner. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. Livssynsnøytrale. Pr i dag har vi ikke tilbud for denne målgruppen, men vi samarbeider med STAVANGER og håper på sikt å kunne tilby også noe for ungdom og barn.

Dette er en sorggruppe for barn under 18 år.


Sted: Sandnes

Telefon: 99377242

E-post: mb433@kirken.no

Websider: www.gand.no


Adresse:

Juvelveien 4
4318 Sandnes

Se i kart

Ønsker du kontakt med denne sorggruppetilbyderen?

Bruk skjemaet for å sende e-post direkte

Forklaring til skjemaet

Ønsker du mer informasjon om sorggruppetilbudet ber vi om at du tar direkte kontakt med den enkelte tilbyder.