Sorggrupper.no

Den Norske kirke

Sorggruppetilbud for ungdom (13-20 år) ved tap av foreldre/søsken. Organiseres av diakoner. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. Livssynsnøytrale. Samarbeider med Semeg Barn som pårørende

Dette er en sorggruppe for barn under 18 år.


Sted:

Telefon: 99377242

E-post: mb433@kirken.no

Websider:


Adresse:


Se i kart

Ønsker du kontakt med denne sorggruppetilbyderen?

Bruk skjemaet for å sende e-post direkte

Forklaring til skjemaet

Ønsker du mer informasjon om sorggruppetilbudet ber vi om at du tar direkte kontakt med den enkelte tilbyder.